Bắt đầu lên kế hoạch cuộc sống của bạn hôm nay Close
Bạn ,

Gói tham gia

Lựa chọn gói tham gia

Gói Miễn Phí

FREE

Đã kích hoạt tự động
 • Xem video cơ bản.
 • Xem bài viết cơ bản.

Gói Bạc

200.000

mỗi năm.

Đơn vị: Việt Nam Đồng.

Kích hoạt gói Bạc
 • Tất cả các tính năng
  của gói Miễn phí, và...

 • Xem bài viết có bản quyền.
 • Xem video có bản quyền.
 • Chia sẻ bài viết độc quyền cho khách hàng.
 • Chia sẻ video độc quyền cho khách hàng.
 • Được chia sẻ bài viết do bạn tự viết lên website (Xem hướng dẫn)

Gói kim cương

990.000

mỗi năm.

Đơn vị: Việt Nam Đồng.

Kích hoạt gói Kim Cương
 • Tất cả các tính năng
  của gói Bạc, và...
 • Xem bài viết có bản quyền.
 • Xem video có bản quyền.
 • Chia sẻ bài viết độc quyền cho khách hàng (Xem hướng dẫn)
 • Chia sẻ video độc quyền cho khách hàng (Xem hướng dẫn)
 • Được chia sẻ bài viết do bạn tự viết lên website (Xem hướng dẫn)
 • Được làm đối tác của website, khách hàng tự tìm đến.
 • Có tên, số điện thoại trong mục "Tìm tư vấn" ( Xem mục Tìm Tư Vấn)
 • Được tham gia vào nhóm "Facebook kín" để phát triển.
 • Và nhiều ưu đãi khác khi website phát triển...

 

Sở hữu bản quyền thuộc Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo hiểm ITmedia Việt Nam

Website: www.itmedia.com.vn

Mọi bản quyền đã được bảo hộ