Bắt đầu lên kế hoạch cuộc sống của bạn hôm nay Close
Bạn ,

Tầm nhìn và sứ mệnh

  • Môi giới bảo hiểm có sứ mệnh tuyên truyền cho mọi người về vai trò quan trọng của bảo hiểm nhân thọ trong việc giúp đỡ các gia đình, doanh nghiệp và cá nhân tìm thấy những sản phẩm bảo hiểm phù hợp nhất với nhu cầu của họ.
  • Môi giới Bảo hiểm đóng vai trò tư vấn trung gian giữa Các tư vấn tài chính và Người mua bảo hiểm. 
  • Vai trò của chúng tôi là đại diện cho khách hàng và bảo vệ tuyệt đối những quyền lợi của Người mua bảo hiểm.

 

Sở hữu bản quyền thuộc Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo hiểm ITmedia Việt Nam

Website: www.itmedia.com.vn

Mọi bản quyền đã được bảo hộ