Đánh giá lại hợp đồng bảo hiểm đã tham gia

Bạn đã tham gia bảo hiểm nhân thọ nhưng chưa hiểu rõ chi tiết về hợp đồng bảo hiểm mà bạn đang tham gia? Quyền lợi của bạn được những gì? Tham gia sau vài chục năm bạn nhận được bao nhiêu? Và rất nhiều vấn đề khác liên quan đến hợp đồng của bạn.

Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ yêu cầu bồi thường bảo hiểm

Ở các nước tiên tiến, khi phát sinh sự kiện bảo hiểm, điều đầu tiên khách hàng làm là liên hệ luật sư hoặc ủy quyền cho chuyên gia xử lý. Sau đó họ mới liên hệ công ty bảo hiểm để nộp hồ sơ.

Tìm hiểu thêm

Tư vấn tham gia bảo hiểm miễn phí

Đội ngũ chuyên gia tận tâm của chúng tôi với kinh nghiệm phong phú trong các lĩnh vực bảo hiểm khác nhau có thể tư vấn cho bạn các chương tình bảo hiểm tốt nhất đối với nhu cầu của bạn, tư vấn này hoàn toàn miễn phí.

Tìm hiểu thêm

Tư vấn pháp luật về bảo hiểm

Bạn cần hỗ trợ pháp lý về các quy định của Pháp luật Việt Nam liên quan đến việc kinh doanh bảo hiểm, pháp luật về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, quy định pháp luật về bồi thường bảo hiểm.

Tìm hiểu thêm